Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Fenomén Wikipedie – Má učitel používat wikipedii jako primární zdroj? (RVP_VT21)

Dnes bych ráda reagovala na citát, který uvedl p. Brdička v článku Encyclopaedia Briannica a škola 2.0 část I: Michael Gorman v příspěvku Jabberwiki: The Educational Response říká:„Profesor, který dovoluje žákům používat Wikipedii, je jako dietolog, který doporučuje jíst soustavně Big Macy.“

Dost dobře nechápu, jak učitel může dovolovat, nebo nedovolovat, zda žáci Wikipedii používají. Pochybuji, že čekají na jeho svolení. To jen na okraj.

Já si v této souvislosti kladu jinou otázku: „Měli by učitelé užívat Wikipedii jako primární zdroj při tvorbě svých výukových materiálů?“

Osobně se domnívám, že ne. Učitel by měl stavět právě na své oborové erudici a nabízet studentům zajímavou primární literaturu, která se k probíranému učivu váže. Resp. ano, jsou oblasti moderní doby, které v běžné literatuře nelze dohledat, např. termíny IT (byť některé „prapůvodní“ jsou zpracovány ve Slovníku neologismů), zde je funkce wiki nezastupitelná.

Ale proč bych měla jako češtinář odkazovat studenty např. při tématu život a dílo Karla Čapka (Jan Neruda atd.) primárně na Wikipedii? Neochuzuji tím žáky o další zajímavou literaturu, která se k danému tématu váže? Navíc o literaturu, která je uvedena často jako primární zdroj informací pro vybranou wiki?

V otázce faktografické se obávám často pozměněných, či nepřesných údajů, citací, dat vytržených z kontextu. V oblasti interpretace obvykle vídám shrnující informace o díle bez hlubšího zamyšlení, odkazy na zajímavé recenze jsou výjimkou.

Dovedu si představit, že  v budoucnu se na Wikipedii objeví něco jako garantované informace, tj. informace, které zaštítí osobnost v oboru vyhlášená. Např. oceňuji Internetovou jazykovou příručku a Jazykovou poradnu, zde je garantem Ústav pro jazyk český AV ČR. Na Wikipedii jsem se však s něčím podobným nesetkala, resp. nebo už se tak někde děje, jen mi to uniklo?

 

 

 

 

 


    hodnotil 1 uživatel

7 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Tak, tak, souhlasím, s Wikipediíí opatrně, odbornost přispěvatelů je leckdy zpochybnitelná. Ale je pravda, že žáci ji milují. Uvědomuji si to při téměř každém referátu a projektové prezentaci. Co s tím? Zakázat jim ji? To nejde, neposlechnou. Tak jsem si aspoň vymohl bezpodmínečné použití minimálně jednoho důvěryhodného knižního zdroje.

 2. avatar

  Zdravím. A jak žáci změřili důvěryhodnost onoho knižního zdroje?

 3. avatar

  Taky nevím, jak je přesvědči, že existuje i něco jiného. Přes všechny ukázky jiných zdrojů, je to boj s větrnými mlýny. Teď dostali dokonce text 2xA4 (část životopisu osobnosti) a dělali z něj myšlenkovou mapu a stejně někteří sáhli na wikipedii.

 4. avatar

  Jeden způsob by tu byl: nachytat wikipedii na hruškách. Ale podaří se to tak snadno?

 5. avatar

  Ve vodách ZŠ to jde asi špatně. Občas si ji spletli s navajo.cz, pak to byl dobrý materiál pro "ty, ty, ty", ale ta asi už nefunguje.

 6. avatar

  Problematiku Wikipedie je asi zbytečné nějak moc řešit. Tedy za předpokladu, že je k ní ze školy přístup. V USA jsou školní obvody, kde je Wikipedia dokonce blokována. Každý učitel si musí být vědom hrozícího rizika, že žáci budou její obsah používat bez rozmyslu a pouze ho formáně zkopírují. Blokování tento problém neřeší. Řešením je se v první řadě nespokojit s pouhým odevzdáním textu. Je třeba zadávat úkoly, které žák (nebo tým žáků) obhajuje před celou třídou (či větším plénem) a publikuje výsledek na internetu - třeba na třídním blogu. Taková prostá kopie článku z Wikipedie by pak byla poměrně dost nápadná. Podle povahy úkolu je pochopitelně velmi vhodné vyžadovat i jiné zdroje. Netrval bych na tom třeba u specifických cizích hesel např. při využití anglické verze, kde existuje přece jen širší komunita editorů a obsah je mnohem komplexnější.

 7. avatar

  Proč jsem vůbec o Wikipedii začala? Recenzuji DUM a už podruhé se mi stalo, že DUM (vytvořený předpokládám vysokoškolsky vzdělaným pedagogem) odkazoval na svůj primární zdroj pouze na Wikipedii. Jsem z této situace rozčarovaná, tak jsem se jen chtěla vědět, co vy ostatní na tuto problematiku...

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.